Tin hoạt động

Đảng bộ xã Trung Nam nâng cao năng lực lãnh đạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 22/06/2020 5:06:16 CH

Là một tổ chức Đảng vừa được kiện toàn trên cơ sở sáp nhập giữa Đảng bộ hai xã Vĩnh Trung và Vĩnh Nam thuộc Huyện ủy Vĩnh Linh, thời gian qua, Đảng bộ xã Trung Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua đó tạo niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

 

Ngày 14/2/2020, Huyện ủy Vĩnh Linh có Quyết định số 3771 về việc thành lập Đảng bộ cơ sở xã Trung Nam. Hiện đảng bộ có 29 chi bộ với 621 đảng viên. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Trung Nam, đặt nền móng vững chắc cho sự quản lý, điều hành của địa phương trước những vận hội, thời cơ và thách thức mới. Để thực hiện mục tiêu trong chặng đường kế tiếp là xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính; huy động và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệpxây dựng, thương mại- dịch vụ; quan tâm phát triển văn hóa- xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Đảng bộ xã Trung Nam xác định cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng cũng như tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu của mỗi một cán bộ, đảng viên. Lấy đây làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện các mục tiêu phát triển.

 

Nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, đảng ủy thường xuyên coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Nổi bật là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với những nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” để mỗi đảng viên tự liên hệ, tự soi mình, điều chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế của bản thân, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn sinh hoạt chi bộ, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân để có những biện pháp giải quyết kịp thời ngay ở cơ sở. Góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, kiên định vững vàng, tạo niềm tin tuyệt đối của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Đảng bộ xã Trung Nam nhận quyết định thành lập. 

 

Là một đảng bộ mới thành lập, chính vì vậy công tác xây dựng tổ chức bộ máy chính trị, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được Đảng bộ xã đặt lên hàng đầu. Xem đây là những yếu tố tiên quyết để lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng, ban hành quy chế làm việc, đồng thời hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ bộ phận xây dựng và hoạt động theo quy chế. Từ đó tạo được phong cách, lề lối làm việc thông suốt, chặt chẽ, giữ được mối quan hệ lãnh đạo, điều hành giữa Ban Thường vụ, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ với cấp uỷ chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong công tác cán bộ, thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn” gắn với đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định tại Nghị quyết Trung ương 3, khoá VIII và Kết luận số 64 ngày 28/5/2013 của BCH TƯ Đảng khoá XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, đảng bộ chú trọng việc sắp xếp, bố trí cán bộ đúng quy hoạch, phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác. Nhờ vậy đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tận tâm với công việc, hết lòng phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 

Trong suốt quá trình lãnh đạo, đảng bộ đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm giáo dục, phòng ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ. Từ đây giúp đảng ủy nắm chắc tình hình và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên, giúp các chi bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

 

Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của các cấp ủy đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, từ đó các phong trào của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể được phát huy rộng rãi, tác động tích cực đến các phong trào quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng lãnh đạo. Công tác dân vận chính quyền được UBND xã coi trọng. Công tác tiếp dân đi vào nền nếp, công tác phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị về thực hiện nhiệm vụ được đề cao. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến khu dân cư mang tính thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng tổ chức, thúc đẩy Nhân dân, hội viên, đoàn viên đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần tích cực, quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

Trong giai đoạn tiếp theo, công tác xây dựng Đảng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện và xã. Phát huy truyền thống xã anh hùng, đạt chuẩn nông thôn mới, tạo sự chuyển biến toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và công tác xây dựng Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

 

Hoàng Văn Sơn

Bí thư Đảng ủy xã Trung Nam

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Khai mạc giải bóng chuyền nam, nữ tại Đại hội TDTT xã Trung Nam lần thứ I năm 2021 (29/4/2021)
Trung Nam: Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2023 (12/4/2021)
Hội LHPN xã Trung Nam đại hội nhiệm kì 2021-2026 (31/3/2021)
Trung Nam: Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021 (26/2/2021)
Đảng bộ xã Trung Nam nâng cao năng lực lãnh đạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (22/6/2020)
Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 (15/4/2020)
Trung Nam: Đồng thuận, quyết tâm xây dựng quê hương trong chặng đường mới (18/3/2020)
Vĩnh Trung: Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (20/12/2019)
Hội thi truyền thông phòng ngừa, ứng phó thiên tai (8/11/2019)
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử xã Trung Nam